Obec Vinné
Obec Vinné

Obec Vinné

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1249. V 16. storočí to bola veľká dedina a 18. storočí mestečko.

V obci na nachádza kostol sv. Anny postavený koncom 13. storočia. Medzi ďalšie historické pamiatky patrí kaštieľ z polovice 17. storočia a kaplnka.

Pri obci Vinné sa svahu Senderov sa zachovali murované časti stredovekej architektúry. Jedná sa o sakrálnu stavbu, ktorá bola postavená okolo roku 1200. Pravdepodobne sa jednalo o kostol mníšskeho rádu.

Neďaleko od obce sa nachádza Viniansky hrad, ktorý bol postavený v 13. storočí. Tento hrad mal funkciu vojenského strážneho hradu a opevneného sídla rodu Sztárayovcov.

Južné svahy Senderova sú sú pokryté vinicami, kde je možné v jeseni zúčastniť sa tradičných oberačiek.

V katastri obce sa nachádzajú prírodné rezervácie Vinianska stráň Senderov a Viniansky hradný vrch.


Fotogaléria


Mapa